ФОНДАЦИЯ "МЛАДИТЕ И ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО"
ансамбли събития регистрация

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма "Младежта в действие" на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център 'Европейски младежки програми и инициативи'.

Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма "Младежта в действие" или НЦЕМПИ.